TỐI ƯU VIỆC HỌC TIẾNG ANH BẰNG ENGLISH TREE METHOD

ENGLISH TREE METHOD - là phương pháp được xây dựng bởi Cô Trang Teresa và cộng sự về phương pháp học Tiếng Anh dành cho người học không sử dụng Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ 2. Với phương pháp tập trung vào giải quyết vấn đề PHÁT ÂM - cốt lõi của giao tiếp, nghe và nói trong Tiếng Anh - hay bất cứ một ngôn ngữ nào, người học sẽ nhanh chóng vượt qua các rào cản để tiến xa hơn trong việc phát triển các kỹ năng còn lại!

ĐÁNH GIÁ ĐẦU VÀO được thực hiện giúp học viên xác định chính xác phần cần và còn thiếu để bổ sung, tạo tiền đề cho cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết trong Tiếng Anh 

Hãy liên lạc với Cô Trang Teresa và cộng sự để được tư vấn và hỗ trợ về phương pháp học trước khi bắt tay vào học nhé 

ĐĂNG KÝ NGAY