Giới thiệu khóa học

Bộ khóa học 73 video này là bộ Phát âm đầy đủ và nâng cao! 

Bộ phát âm Pronunciation Advance dành cho: 

- Học viên muốn học phát âm bài bản 

- Học viên đã có nền Tiếng Anh 

- Học viên đang theo các lớp On-Offline Thứ 7 của cô Trang 

- Học viên muốn trau dồi lại kiến thức phát âm 

                                                                         

Nội dung khóa học

THEORY VIDEOS - BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT
 Bài 1: Tổng quan về khóa học và cách học (05:48)
 Bài 2: bảng chữ cái Tiếng Anh (01:11)
 Bài 3: Bảng phiên âm Tiếng Anh (01:48)
 Bài 4: Trọng âm - Âm tiết (Lý thuyết) (01:43)
 Bài 5: Lỗi sai trọng âm (04:26)
 Bài 6: Bài tập Đọc theo phiên âm (02:36)
 Bài 7: Tập đọc đúng trọng âm bằng mã hóa (01:47)
 Bài 8: Quy tắc trọng âm (05:12)
 Bài 9: Bài tập luyện trọng âm (02:14)
 Bài 10: Quy tắc cụm ý (02:55)
 Bài 11: Cặp u-u: (00:49)
 Bài 12: âm I thư giãn (lax i, relaxed i) (04:28)
 Bài 13: Thực hành âm i thư giãn (01:45)
 Bài 14: Lý thuyết âm i căng (02:50)
 Bài 15: Thực hành âm i căng (01:23)
 Bài 16: Thực hành cặp I i: (01:35)
 Bài 17: Âm e ngắn (00:51)
 Bài 18: Âm æ (04:27)
 Bài 19: Cặp e – æ (01:33)
 Bài 20: Bài đọc "ME" (04:41)
 Bài 21: âm ɒ (01:46)
 Bài 22: âm ɔ: (00:28)
 Bài 23: Phân biệt giọng Anh Anh, Anh Mỹ (09:04)
 Bài 24: Âm ʌ (04:48)
 Bài 25: Ơ yếu trong cụm từ (07:41)
 Bài 26: bài đọc The Doctor (07:03)
 Bài 27: Nguyên âm đôi ei (03:13)
 Bài 28: Nguyên âm đôi oʊ (03:09)
 Bài 29: Nguyên âm đôi ɔɪ (01:43)
 Bài 30: Nguyên âm đôi ai (03:03)
 Bài 31: Nguyên âm đôi aʊ (01:39)
 Bài 32: Bài đọc “Watching people” (03:53)
 Bài 33: Phân tích nối âm bài đọc “Watching people” (15:27)
 Bài 34: Cách đọc các từ viết tắt - "Watching people" (05:17)
 Bài 35: âm R tổng quan (04:41)
 Bài 36: Blend R (02:20)
 Bài 37: R cuối âm tiết (03:43)
 Bài 38: Bài đọc The Perfect Place (07:41)
 Bài 39: L cuối âm tiết (13:26)
 Bài 40: Âm R + L (04:35)
 Bài 41: Bài tập Shuffle Nhìn chữ đọc âm (11:32)
 Bài 42: Bài tập Shuffle Nghe âm đoán từ (11:52)
 Bài 43: Tổng quan về phụ âm (15:03)
 Bài 44: Tổng quan phụ âm bật hơi - kéo dài (08:39)
 Bài 45: Cặp từ vô thanh - hữu thanh (05:44)
 Bài 46: âm P - B (02:20)
 Bài 47: Âm K - G (02:11)
 Bài 48: Cặp Âm T - D (02:54)
 Bài 49: âm Sh - Gi (05:04)
 Bài 50: Cặp âm Ch - Dg (05:42)
 Bài 51: âm Th vô thanh (13:36)
 Bài 52: Âm Th hữu thanh (09:56)
 Bài 53: Cặp Th vô thanh - hữu thanh (07:04)
 Bài 54: Bài dọc Health (03:24)
 Bài 55: Phân tích bài đọc Health (16:05)
 Bài 56: Đuôi từ - bài đọc My Body (02:49)
 Bài 57: My Body - Phân tích đuôi (10:30)
 Bài 58: Thêm đuôi s, z, iz lý thuyết (13:26)
 Bài 59: Đuôi s, z, iz câu – danh từ (05:06)
 Bài 60: Đuôi s, z, id câu – động từ (05:12)
 Bài 61: Đuôi s, z, iz câu – sở hữu cách (01:16)
 Bài 62: Thêm đuôi t, d, id lý thuyết (05:19)
 Bài 63: Thực hành từ - động từ đuôi t, d, id - 911 event (04:25)
 Bài 64: Thực hành câu quá khứ t, d, id (01:22)
 Bài 65: Thực hành câu bài 911 (01:55)
 Bài 66: Bài đọc 911 (01:25)
 Bài 67: Bộ dịch âm sang chữ (05:29)
 Bài 68: Tình huống câu (07:37)
 Bài 69: Bộ dịch Chữ sang âm (03:28)
 Bài 70: Tình huống từ - âm (05:03)
 Bài 71: Bài đọc Me (04:41)
 Bài 72: Dùng từ điển tra sự khác biệt giữa giọng Anh-Mỹ (06:26)
 Bài 73: Cách tra từ điển (10:03)
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
 EBOOK - SOW THE SEED

Tác giả

Trang Teresa
Lead Trainer

Founder English Tree Method 

Giám đốc đào tạo Passion English Center

8 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh với học viên quốc tế và Việt Nam 

Chứng chỉ TEFL cho giáo viên Tiếng Anh cấp tại Châu Âu 

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

Đăng ký khóa học

Khóa Phát Âm - Sow The Seed

Pronunciation Advance

1,500,000 đ Đăng ký