Giới thiệu khóa học

Học IELTS bằng những bài diễn thuyết hay nhất. Thiết lập tư duy IELTS từ mindset của những người nổi tiếng 

Nội dung khóa học

Chương 1

Tác giả

Trang Teresa
Lead Trainer

Founder English Tree Method 

Giám đốc đào tạo Passion English Center

8 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh với học viên quốc tế và Việt Nam 

Chứng chỉ TEFL cho giáo viên Tiếng Anh cấp tại Châu Âu 

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

Đăng ký khóa học