Giới thiệu khóa học

Thành ngữ: wide man learn by the other man's mistake, người thông minh học từ lỗi của người khác. 

Trong bộ video này - được chia sẻ miễn phí - là bộ video sửa lỗi phát âm và giao tiếp cúa học viên qua các khóa học, khi rảnh, các giáo viên khuyến khích các bạn xem lại và xem của những bạn khác và sửa lỗi từ các video này. 

Trân trọng 

Nội dung khóa học

Khóa 1 - SOW THE SEED (gieo hạt)
Khóa 2 - DEEPEN THE ROOT (Đâm rễ)
Khóa 3 - PARENTING (Nuôi con song ngữ)
Khóa 3 - SPREAD THE BRANCHES (Tỏa cành)

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký