Giới thiệu khóa học

Chào thân ái các thành viên khóa Deepen The Root ,


Khóa học Ngữ Pháp Hiện Đại này luôn là sản phẩm yêu thích của chính cô, cô hi vọng nó cũng là khóa học mà bạn sẽ cực kỳ thấy đáng học.


Quả thật,


Nếu bạn đã có nền tảng phát âm, nhưng chỉ nói được câu đơn, ngắn

Nếu bạn phản xạ còn chậm

Nếu bạn mong muốn thi IELTS và xây dựng nền tảng phần Nói và Viết

Thì khóa “Deepen the Root” sẽ đưa bạn lên một level nói và viết "rất mới".


Nội dung khóa học như sau: 


Khơi nguồn cảm hứng từ Tháp nhu cầu Maslow, khóa học chia ra làm 6 chủ đề - cũng là 6 quyền cơ bản, 6 nhu cầu cơ bản của con người.


Myself

Housing

Food

Entertainment

Jobs and career

Life's values

Vậy đó, trước khi học về đời, về người (thông qua các chủ đề Environment, Economy, Politics...), chúng ta cần hiểu rõ mình là ai, điểm mạnh yếu của bản thân, mình cần gì, khát khao gì. 


Học các bài trong khóa, bạn sẽ mượn tiếng Anh để nói lên chính tiếng lòng mình, phản ánh cuộc sống hàng ngày của chính mình. Điều này "vượt trội" hơn các khóa học nước ngoài xa xôi, bởi lẽ họ không nói về chính bạn, mà chỉ về các nhân vật tưởng tượng trong khóa học thôi. 


Điều thứ 2 mà cô tâm đắc về Deepen the Root là việc "mạnh dạn" bỏ qua cách học ngữ pháp truyền thống, theo công thức, cố thuộc lòng. 


Thay vì đó, với mỗi chủ đề, hẳn là có những tiêu điểm ngữ pháp đặc trưng, ví dụ: 


Đã nói về "Housing", sẽ luôn phải chú ý cụm danh từ, mạo từ, các động từ bị động. 


Đã nói về "Jobs", thì hẳn sẽ phải dùng thì động từ ở quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành để miêu tả CV của bản thân chẳng hạn. Rồi một loạt các giới từ thể hiện vào năm, tháng nào, nơi chốn làm việc. 


Nếu bạn có tinh thần "hiếu chiến" và muốn mượn tiếng Anh để thể hiện quan điểm bản thân và học hỏi về cuộc sống như cô, thì hãy về đội của cô nhé!


Trân trọng,


Trang Teresa

Nội dung khóa học

CHAPTER 2 - NEED 1 - PROVING MYSELF (chương 2-nhu cầu 1- Khẳng định bản thân)
CHAPTER 3 - NEED 2 - HOUSING (chương 3 - chủ đề 2 - Nhà cửa)
CHAPTER 4 - NEED 3 - EATING (chương 4 - nhu cầu 3 - Ăn uống)
CHAPTER 6 - NEED 5 - ENTERTAINMENT (Chương 6 - Nhu cầu 5 - Giải trí)
Need 5.1 - MUSIC (Nhu cầu 5.1 - Âm nhạc)
 51. Sample story "MUSIC" (Câu chuyện mẫu "Âm nhạc")
Need 5.2 - MOVIES (nhu cầu 5.2 - Phim ảnh)
 52. Sample story "MOVIES" (Câu chuyện mẫu "Movies") (09:36)

Đăng ký khóa học

KHÓA 2 - DEEPEN THE ROOT

Khóa chuyên về phương pháp tự học và rèn ngữ pháp

Chào thân ái các thành viên khóa Deepen The Root ,


Khóa học Ngữ Pháp Hiện Đại này luôn là sản phẩm yêu thích của chính cô, cô hi vọng nó cũng là khóa học mà bạn sẽ cực kỳ thấy đáng học.


Quả thật,


Nếu bạn đã có nền tảng phát âm, nhưng chỉ nói được câu đơn, ngắn

Nếu bạn phản xạ còn chậm

Nếu bạn mong muốn thi IELTS và xây dựng nền tảng phần Nói và Viết

Thì khóa “Deepen the Root” sẽ đưa bạn lên một level nói và viết "rất mới".


Nội dung khóa học như sau: 


Khơi nguồn cảm hứng từ Tháp nhu cầu Maslow, khóa học chia ra làm 6 chủ đề - cũng là 6 quyền cơ bản, 6 nhu cầu cơ bản của con người.


Myself

Housing

Food

Entertainment

Jobs and career

Life's values

Vậy đó, trước khi học về đời, về người (thông qua các chủ đề Environment, Economy, Politics...), chúng ta cần hiểu rõ mình là ai, điểm mạnh yếu của bản thân, mình cần gì, khát khao gì. 


Học các bài trong khóa, bạn sẽ mượn tiếng Anh để nói lên chính tiếng lòng mình, phản ánh cuộc sống hàng ngày của chính mình. Điều này "vượt trội" hơn các khóa học nước ngoài xa xôi, bởi lẽ họ không nói về chính bạn, mà chỉ về các nhân vật tưởng tượng trong khóa học thôi. 


Điều thứ 2 mà cô tâm đắc về Deepen the Root là việc "mạnh dạn" bỏ qua cách học ngữ pháp truyền thống, theo công thức, cố thuộc lòng. 


Thay vì đó, với mỗi chủ đề, hẳn là có những tiêu điểm ngữ pháp đặc trưng, ví dụ: 


Đã nói về "Housing", sẽ luôn phải chú ý cụm danh từ, mạo từ, các động từ bị động. 


Đã nói về "Jobs", thì hẳn sẽ phải dùng thì động từ ở quá khứ đơn, hiện tại hoàn thành để miêu tả CV của bản thân chẳng hạn. Rồi một loạt các giới từ thể hiện vào năm, tháng nào, nơi chốn làm việc. 


Nếu bạn có tinh thần "hiếu chiến" và muốn mượn tiếng Anh để thể hiện quan điểm bản thân và học hỏi về cuộc sống như cô, thì hãy về đội của cô nhé!


Trân trọng,


Trang Teresa

1,300,000 đ Đăng ký