Nội dung khóa học

Opening - Inspiration, Motivation and methods
 English Tree Story (07:03)
 Ebook - Deepen the Root
NEED 5 - ENTERTAINMENT (nhu cầu được vui chơi giải trí)
 Lesson 11 - MUSIC
 Entertainment- Listening files for reference
NEED 6 - LIFE'S VALUES (nhu cầu được trao và nhận những giá trị cuộc sống)
 Lesson 12 - Review the Zoom course
 LIFE'S VALUES - Listening files for reference

Tác giả

Trang Teresa
Lead Trainer

Founder English Tree Method 

Giám đốc đào tạo Passion English Center

8 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh với học viên quốc tế và Việt Nam 

Chứng chỉ TEFL cho giáo viên Tiếng Anh cấp tại Châu Âu 

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

Đăng ký khóa học

Deepen the Root

Khóa 2

899,000 đ Đăng ký