Giới thiệu khóa học

Tony Buzzan - Cha đẻ của Bản đồ tư duy nói rằng, bạn chỉ cần tập luyện 1 thói quen trong 21 ngày liên tục, bạn sẽ có một thói quen mới! Hãy bắt đầu 21 ngày cho một thói quen tốt, học Tiếng Anh, chỉ 3-10 phút mỗi lần, bạn sẽ trở thành một người hoàn toàn mới trong kỹ năng! 

Tác giả

Trang Teresa
Lead Trainer

Founder English Tree Method 

Giám đốc đào tạo Passion English Center

8 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh với học viên quốc tế và Việt Nam 

Chứng chỉ TEFL cho giáo viên Tiếng Anh cấp tại Châu Âu 

Cử nhân Quản trị Kinh Doanh, Đại Học Ngoại Thương Hà Nội

Đăng ký khóa học

21 NGÀY THAY ĐỔI THÓI QUEN

CHUỖI VLOG MIỄN PHÍ

Miễn phí Đăng ký