Về cô Trang Teresa

PHÁT ÂM CHUẨN ANH MỸ - AmE

Chuẩn Phát âm Anh Mỹ - tăng khả năng nghe hiểu tới 70%, tối ưu thời gian học của học viên

CHUẨN TEFL VỀ GIẢNG DẠY

Chứng chỉ TEFL tiêu chuẩn (120 giờ thực tế) - Khóa học cô Trang luôn truyền cảm hứng và hiệu quả

ACTIVE ENGLISH

Tiếng Anh "sống" - Tiếng Anh hành động hay Tiếng Anh ứng dụng - cho học viên có khả năng ứng dụng Tiếng Anh thực tế cao nhất!

HỆ THỐNG CÁC KHÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP

ENGLISH TREE 


GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH ENGLISH TREE

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH ENGLISH TREE