Về cô Trang Teresa

PHÁT ÂM CHUẨN ANH MỸ - AmE

Chuẩn Tiếng Anh Bắc Mỹ - giúp khả năng nghe hiểu, giao tiếp trên trường quốc tế tốt nhất

CHUẨN TEFL VỀ GIẢNG DẠY

Giáo viên có chứng chỉ TEFL tiêu chuẩn (120 giờ thực tế) sẽ giúp học viên có phương pháp học chủ động, tích cực và hiệu quả hơn!

ACTIVE ENGLISH

Tiếng Anh "sống" - Tiếng Anh hành động hay Tiếng Anh ứng dụng - cho học viên có khả năng sử dụng thực tế cao nhất!

HỆ THỐNG CÁC KHÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP

ENGLISH TREE GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TIẾNG ANH ENGLISH TREE